Płatności

Uczestnictwo w stałych zajęciach w Klubie Kliny (KK) jest odpłatne. Wysokość opłat została ustalona Zarządzeniami nr 2/2016  z dn. 1.09.2016 r. oraz nr 14/2016 Dyrektora Domu Kultury „Podgórze” z dn. 12.12.2016 r. a zasady i terminy płatności są określone w Regulaminie Uczestnictwa w Zajęciach w Klubie Kultury Kliny.

Opłaty można wnosić dwoma sposobami:

  • gotówką w siedzibie KK
  • przelewem na konto bankowe Centrum Kultury Podgórza

Dane do przelewu:
Centrum Kultury Podgórza, 30-510 Kraków, ul Sokolska 13
Nr konta: 97 1240 4722 1111 0000 4858 4359

W tytule przelewu należy koniecznie wpisać:
słowo: Kliny
imię i nazwisko uczestnika zajęć (ucznia)
rodzaj zajęć (np. plastyka, taniec dla dzieci, gitara itp.)
okres, jaki obejmuje opłata (np. styczeń 2017)

Dziękujemy za terminowe dokonywanie płatności!

zarzadzenie-o-platnosciach-akt-001