Płatności

Uczestnictwo w stałych zajęciach w Klubie Kliny (KK) jest odpłatne. Wysokość opłat została ustalona Zarządzeniem Dyrektora Centrum Kultury Podgórza nr 22/18 z dn. 7 września 2018 r.

Opłaty można wnosić dwoma sposobami:

  • gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie KK
  • przelewem na konto bankowe Centrum Kultury Podgórza

Dane do przelewu:
Centrum Kultury Podgórza, 30-510 Kraków, ul Sokolska 13
Nr konta: 97 1240 4722 1111 0000 4858 4359

W tytule przelewu należy koniecznie wpisać:
słowo: Kliny
imię i nazwisko uczestnika zajęć (ucznia)
rodzaj zajęć (np. plastyka, taniec dla dzieci, gitara itp.)
okres, jaki obejmuje opłata (np. wrzesień 2018)

Dziękujemy za terminowe dokonywanie płatności!