U nas w październiku

4.10. (czwartek) – wycieczka autokarowa Koła Seniorów do Sandomierza

6.10 (sobota), – 5 lat Klubu Kliny

godz. 11.00 – 16.00 – kino sferyczne i inne atrakcje dla dzieci; na seanse obowiązują bezpłatne wejściówki

godz. 19.30 – otwarcie wystawy okolicznościowej i koncert zespołu Boba Jazz Band; wstęp wolny

 

Ponadto w Klubie Rodziców: 

3.10. (środa), godz. 17.00 – 18.30

Kurs pierwszej pomocy dzieciom. Prowadzenie: Dawid Gręda, ratownik medyczny, specjalista z firmy Med-Help.

Szkolenie przeznaczone dla rodziców i opiekunów, którego celem jest przyswojenie zasad postępowania w nagłych wypadkach: utraty przytomności, zadławienia, porażenia prądem itp. 

1, 8, 15, 29.10 (poniedziałki), godz. 11.45 – 12.30

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat; prowadzenie Monika Madej, członkini Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona, nominowana dwukrotnie do nagrody Słoneczniki w konkursie na najbardziej rozwojowe inicjatywy dla dzieci w kategorii Muzyka.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o Teorię Uczenia się Muzyki profesora E.E Gordona. Stymulują rozwój muzyczny dziecka: kształcą słuch muzyczny, wzbogacają słownik rytmiczny i tonalny, doskonalą umiejętności śpiewania. Wpływają korzystnie na koordynację oddech – ruch – śpiew. Wspomagają wszechstronny rozwój dziecka, zarówno motorykę, jak i sferę intelektualną. 

3, 10, 17, 24, 31.10 (środy), godz. 10.00 – 11.00 (grupa młodsza) i 11.00 – 12.00 (grupa starsza)

„Harce na bOblesach. Zajęcia sensoryczno-motoryczne dla dzieci”; prowadzenie: Maria Kudroń, pedagog specjalizująca się w terapii wspierającej dla dzieci. Autorka projektu „Zwierzątkowo”, realizowanego w Ośrodku Psychoterapii Rozwoju i Edukacji.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych. Dla dzieci od 1 roku do 2 lat prowadzone są w formie pobudzającej sensomotorykę zabawy na duńskich klockach bObles, uzupełnionej o elementy edukacji i nauki komunikacji w grupie rówieśniczej. Dzieci w drugiej grupie, od 2 do 3 lat, poznają zasady współpracy z innymi dziećmi, uczą się słuchania, wykonywania poleceń. Wszystko to w formie inspirującej zabawy; w części plastycznej powstają prace, które dziecko potrafi samodzielnie i zanieść dumne do domu, w części ruchowej, sensomotorycznej – zabawa na bOblesach.

4, 11, 18, 25.10 (czwartki), godz. 11.00 – 12.00

Fitness dla mam z małymi dziećmi; prowadzenie: Justyna Czudek

Cykl otwartych spotkań dla mam i ich dzieci w wieku od 0 do 2 lat. Celem zajęć jest przywrócenie sprawności fizycznej po porodzie i połogu, nauczenie indywidualnych technik usprawniających do wykorzystania w warunkach domowych i z udziałem dzieci, wymiana doświadczeń, integracja środowiska.

12,26.10. (piątek), godz. 11.00 – dla dzieci w wieku 12-24 miesięcy; godz. 12.00 – dla dzieci w wieku 0-12 miesięcy
Bystry Bobas; prowadzenie: Agnieszka Kościelska i Joanna Kaleta

Bystry Bobas to zajęcia sensoryczno-rozwojowe, które stymulują i wspierają rozwój niemowląt oraz budują dobre relacje między rodzicami a dzieckiem. Program przeznaczony jest dla dzieci od urodzenia do 24 miesiąca życia. Podczas zajęć prowadzące wykorzystują m.in. muzykę (śpiewają piosenki w j. polskim i j. angielskim) oraz starannie dobrane ćwiczenia i zabawy, przygotowane przez psychologa dziecięcego (Joannę Kaletę). Warsztaty są też wspaniałą okazją do spędzenia miło czasu wspólnie z innymi rodzicami.