„Choinka inna niż wszystkie”

Teraz już możemy przyznać się, że ogłaszając konkurs „Choinka inna niż wszystkie” obawialiśmy się trochę o jego rezultaty. Niepotrzebnie, bowiem jego uczestnicy wykazali się niezwykłą pomysłowością, cierpliwością i kunsztem artystycznym. Podczas sobotniego wernsiażu wystawy pokonkursowej laureaci otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody, ufundowane przez Radę Dzielnicy X. Wręczała je Jadwiga Szarek, przewodnicząca Komisji Kultury. A w naszym klubie wciąż można podziwiać zachwycający choinkowy las… Zapraszamy!