Czekamy…

Nadal nie mamy zgody władz sanitarnych na wznowienie zajęć stacjonarnych. Na razie kontynuujemy je w trybie online (Klub Rodziców, lekcje indywidualne śpiewu oraz gry na instrumentach muzycznych). I czekamy na rozwój wydarzeń…

Konkurs „Co za zwierz!”

W związku z epidemią koronawirusa zawieszamy konkurs plastyczno-literacki dla dzieci „Co za zwierz!” O nowym terminie składania prac poinformujemy.

Klub Rodziców online

Wznawiamy zajęcia Klubu Rodziców. Będą prowadzone w trybie online, z wykorzystaniem oprogramowania Zoom. Szczegółowy harmonogram i informacje dodatkowe – w zakładce „U nas w kwietniu”.

Opłaty za kwiecień

Klub nieczynny do odwołania!

Z przykrością informujemy, że z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej i odgórnych decyzji wszelka działalność Klubu Kliny i innych placówek Centrum Kultury Podgórza została zawieszona aż do odwołania. Od jutra nieczynne będzie również nasze biuro. Kontakt – telefoniczny lub mailowy.

VII Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy X w Szachach odwołane

Informujemy, że z powodu czasowego zamknięcia Klubu Kliny i pozostałych placówek Centrum Kultury Podgórza jesteśmy zmuszeni odwołać zaplanowane na 21 marca VII Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy X w Szachach. O nowym terminie turnieju poinformujemy.

Konkurs „Co za zwierz!” – przedłużenie terminu składania prac

Informujemy, że z powodu czasowego zamknięcia Klubu Kliny i pozostałych placówek Centrum Kultury Podgórza oraz zawieszenia zajęć w szkołach przedłużamy termin składania prac w konkursie plastyczno-literackim dla dzieci „Co za zwierz!”. Czekamy na nie do 10 kwietnia włącznie.

21 marca – turniej szachowy – zapraszamy!

Regulamin

VII Otwartych Mistrzostw Dzielnicy X w Szachach

w Centrum Kultury Podgórza- Klubie Kliny

21 marca 2020 r.

 1. Organizatorem turnieju jest Centrum Kultury Podgórza – Klub Kliny, Małopolski Związek Szachowy Rada Dzielnicy X (fundator nagród).

2. Turniej odbędzie się w Klubie Kliny Kliny, ul. Biskupa A. Małysiaka 1 (przyziemie kościoła na Klinach-Zaciszu) – dojazd autobusami MPK 114, 178, 151, 451 – przystanek Pod Fortem.

3. Turniej jest rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, kojarzenie komputerowe.

4. Kolejność miejsc ustala się wg liczby zdobytych punktów z klasyfikacją pomocniczą : średni Bucholz, pełny Bucholz, liczba zwycięstw, progresja.

5. Zwycięzcy kategorii open oraz kategorii juniorów otrzymają puchary Przewodniczącego Rady Dzielnicy X, a czołowi zawodnicy (pierwsza trójka w każdej kategorii) nagrody rzeczowe.

6. Tempo gry: 10 min. dla każdego zawodnika.

7. Przyjmowanie zgłoszeń: 9.30 – 9.55; początek: I rundy   1000. Przewidywane zakończenie turnieju ok. godz. 14.

8. Turniej ma charakter otwarty, udział jest bezpłatny, zgłaszać można się przez serwis turniejowy http://chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2026/ lub w miejscu gry, bezpośrednio przed turniejem do godz. 9.55.

9. Turniej sędziuje Sędzia FIDE Mariusz Stanaszek.

10. W rozgrywkach stosuje się przepisy PZSzach, dotyczące gry z tempem przyspieszonym.

11. Wszystkie  sprawy  sporne  wynikłe  podczas  zwodów  rozstrzyga sędzia turnieju, który jest uprawniony do ostatecznej  interpretacji  niniejszego

12. Sprzęt szachowy zapewnia organizator.

13. Zgłoszenie do turnieju oznacza zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody przez zgłaszającego na utrwalanie jego wizerunku i przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów w celu przeprowadzenia imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników – w celach informacyjnych i promocyjnych.

Do wydrukowania i podpisania:

Szachy-zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka_uczestnika konkursu

Szachy-zgoda opiekuna prawnego na publikację wizerunku dziecka_uczestnika konkursu

„Co za zwierz!” – zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastyczno-literackim

Centrum Kultury Podgórza – Klub Kliny zaprasza uczniów szkół podstawowych

z klas I-VI do udziału w konkursie plastyczno-literackim „Co za zwierz!”

Pokaż zwierzę, które istnieje tylko w Twojej wyobraźni. Takie, którego nikt jeszcze nie widział. Zaprezentuj je w dowolnej formie (narysuj, namaluj, wytnij z papieru, wykonaj z włóczki lub innego materiału i naklej na papierze itp.), ale tak, by Twoje dzieło można było umieścić w ramach za szkłem i powiesić na ścianie. Uwaga: do swojej pracy koniecznie dołącz kartkę z własnoręcznym opisem – nazwij wymyślone przez siebie zwierzę, napisz, gdzie mieszka, czym się żywi, jakie ma zwyczaje…

Autorów najciekawszych prac nagrodzimy, a ich dzieła pokażemy na wystawie w naszym klubie!

Regulamin konkursu „Co za zwierz!”

1.Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Podgórza Klub Kliny w Krakowie.

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z z klas I-VI szkół podstawowych, a prace oceniane będą w kategoriach: I-III klasa oraz IV-VI.

3. Konkurs ma na celu:
– rozwijanie wyobraźni i pomysłowości,
– popularyzację różnorodnych technik plastycznych,
– rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne z wykorzystaniem różnych materiałów, technik i form, jak również zwięzłego wypowiadania się na piśmie.

4. Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę: ogólne wrażenie artystyczne, pomysłowość i oryginalność użytych form i technik, poziom wykonania, pomysłowość i poprawność części opisowej prac plastycznych.

5. Każda praca musi być zaopatrzona w metryczkę z następującymi danymi: imię i nazwisko, poziom edukacyjny autora/autorki (która klasa), nazwa i adres placówki, tel. kontaktowy opiekuna. Prace bez kompletnej metryczki nie będą oceniane.

6. Do pracy należy dołączyć wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku (załącznik do regulaminu).

7. Prace złożone na konkurs, a nie odebrane w terminie wskazanym przez organizatora przechodzą na jego własność.

8. Prace prosimy dostarczać na adres: Centrum Kultury Podgórza Klub Kliny, ul. Bpa Albina Małysiaka 1, 30-389 Kraków (dostarczanie osobiste w godzinach otwarcia placówki – od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-19.00) lub Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków z dopiskiem „Kliny – zwierzę”.

9. Termin dostarczania prac upływa 20.03.2020.

10. Prace oceni jury powołane przez organizatora.

11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrum Kultury Podgórza – Klubu Kliny oraz na profilu Klubu Kliny w serwisie Facebook. Laureaci zostaną również poinformowani mailowo.

12. Przewiduje się przyznanie nagród za trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia w każdej z kategorii wiekowych. Organizator zastrzega sobie prawo do innego rozdziału nagród. Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w CKP Klubie Kliny w terminie ustalonym przez organizatora.

13. Rozstrzygnięcia w kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem należą do organizatora.

14. Dodatkowe informacje pod nr tel. 530 510 168 w godzinach otwarcia CKP Klubu Kliny.

 

Do wydrukowania i podpisania: Konkurs Co za zwierz – zgody i informacja RODO

 

Tłusty czwartek po włosku

Pożegnaliśmy karnawał. Jak zwykle hucznie i na bogato, bo było i coś dla duszy, i coś dla ciała. W tłustoczwartkowy wieczór w Klubie Kliny zaśpiewali Anna Jakiesz-Błasiak i Mikołaj Król, artyści ze Śląska, mający za sobą występy na wielu scenach całego kraju. Wczoraj w ich wykonaniu usłyszeliśmy najsłynniejsze włoskie pieśni i piosenki. Od O sole mio po Volare  i od Caruso po Felicita i Ciao Bambino.  Publiczność, która wypełniła widownię do ostatniego   miejsca, gorąco oklaskiwała piękne głosy naszych gości i ochoczo włączała się w refreny, dobrze znane chyba każdemu miłośnikowi muzyki popularnej. A na koniec były pączki, które widzom zafundowała cukiernia Słodki Bazar z Klinów…